piątek, 23 marca 2012

CD tłumaczenia H.Dv 130/9 Wplyw warunków terenowych


1.       U k s z t a ł t o w a n i e ,  p o k r y c i e,   o r a z  n a c h y l e n i e  t e r e n u  ułatwia lub utrudnia poruszanie się i walkę piechoty. Wpływa na decyzje taktyczne dowódcy i zachowanie pododdziału.

Właściwe wykorzystanie terenu wzmaga oddziaływanie broni, oszczędza siły, zmniejsza  straty , oraz ułatwia zaskoczenie przeciwnika.

2.       Każdy teren należy ocenić pod kątem możliwości które daje własnym oraz wrogim oddziałom w obserwacji z lądu i powietrza, w oddziaływaniu ognia, ukryciu, należy ocenić nachylenie, oraz możliwości  ochronne przeciw środkom rażenia przeciwnika.

3.       Do  a t a k u odpowiedni jest  teren zapewniający ukrycie, różnorodnie ukształtowany,  częściowo porośnięty wysoką roślinnością umożliwiający dobra obserwację i zbliżanie się do wroga. Jednocześnie musi zapewniać skuteczne oddziaływanie środków walki.

Do   o b r o n y korzystnie jest mieć przed sobą otwarty, płaski teren  z niewielkimi możliwościami ukrycia, zapewniający pełne wykorzystanie broni  o wydłużonym torze lotu pocisku , oraz obserwację na znaczne odległości. Taki teren utrudnia użycie środków rażenia przeciwnikowi. Teren zapewniający ochronę przed atakiem pancernym może mieć rozstrzygające znaczenie dla powodzenia obrony.

4.       W z n i e s i e n i a   t e r e n o w e  oferują w ataku i obronie lepsze warunki obserwacji,  oraz ułatwiają ciężkim karabinom maszynowym strzelanie ponad własnymi oddziałami. Zapewniają także ochronę przed wzrokiem, a nierzadko i ogniem przeciwnika. Wszelka broń strzelająca z ukrytych stanowisk musi być na tyle głęboko w nich umieszczona by ogień wylotowy z luf nie zdradził jej pozycji. Na wzniesieniach o lekkim nachyleniu należy unikać nagromadzenia w jednym miejscu większej ilości  pozycji obserwacyjnych.

5.       N i e c k i ,  d o l i n y,  w ą w o z y   będące  poza zasięgiem obserwacji przeciwnika chronią zarówno atakującego jak i broniącego się przed bezpośrednim ogniem, umożliwiają skryte wprowadzenie rezerw i ciężkiej broni, oraz ułatwiają zbliżanie się. Oddziaływanie gazu bojowego utrzymuje się w ich obrębie dłużej niż na płaskim terenie.Nachylone w kierunku wroga zbocze umożliwia dobre oddziaływanie broni o wydłużonym torze lotu pocisku. Staranne maskowanie stanowisk ma szczególne znaczenie być zbyt wcześnie wykrytym. Umiejscowienie własnych pozycji za zboczem ukrywa wprawdzie linię własnych oddziałów przed oczami wroga, ale z drugiej strony ułatwia przeciwnikowi zbliżanie się. Słabe pole ostrzału uniemożliwia pełne wykorzystanie broni płasko torowych. Stąd też pozycja na zboczu opadającym w stronę wroga jest zwykle uprzywilejowana.

6.       B a g n a,   s z e r o k i e,   g ł ę b o k i e   c i e k i   w o d n e,  d ł u g i e   o d c i  k i   l e ś n e   p o z b a w i o n e   d r ó g   zwłaszcza z gęstym poszyciem stanowią przeszkody, które atakujący tylko przy dużej stracie czasu  i  szeroko zakrojonych przygotowaniach może pokonać.  Mosty i  brody ułatwiające pokonanie cieków wodnych zarówno dla atakującego jak i broniącego się stanowią ważne  cele.

W y s o k i e   g ó r y zwłaszcza zimą, dla nie wyposażonej w specjalistyczny  sprzęt,  i nie przeszkolonej piechoty należy traktować jako nie nadające się do przejścia.

7.       M i a s t a   i   l a s y   gwarantują najwięcej możliwości ukrycia przed obserwacją z lądu i powietrza oraz atakiem pancernym. Umożliwiają przemieszczanie się w ukryciu, utrudniają własne działania ogniowe, oraz łączność i utrzymanie spójności pododdziałów. Ściągają zagrożenie pożarem dłużej też utrzymuje się w ich obrębie oddziaływanie broni chemicznych.

B u d y n k i   w zależności od rodzaju i siły konstrukcji  chronią  przed ogniem lekkiej broni piechoty, ciężkim moździerzom, lekkim działom piechoty, lekką a także średnia artylerią.

8.       Punkty w terenie nadające się do obserwacji lub orientacji wg mapy jak skrzyżowania, stacje kolejowe, krawędzie miejscowości i lasów ściągają na siebie wrogi ogień oraz niosą ryzyko ataku gazowego.

9.       Umocnienia terenowe wzmagają oddziaływanie własnego i znacznie obniżają oddziaływanie wrogiego ognia. W związku z tym należy zawsze stosować umacnianie własnych pozycji kiedy tylko misja, położenie i teren to umożliwiają. Daleko idące maskowanie przeciw obserwacji z powietrza i ziemi już na etapie budowy umocnień jest nieodzowne.

W   c z a s i e   a t a k u   korzystanie z okopów jest możliwe kiedy ogień nieprzyjaciela do tego zmusza.  Parcie na przód nie może być jednak z tego powodu spowalniane.

W   o b r o n i e   umacnianie własnych pozycji wprowadza się możliwie wcześnie, prace mogą być kontynuowane podczas walki ale należy postarać się wówczas o jednolite kierownictwo i zadbać szczególnie o  spójność działań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz