poniedziałek, 11 stycznia 2016

Grudniowe manewry


W grudniu razem z kolegami z PMC odbyliśmy wspólne manewry połączone z noclegiem w lesie.
Podczas spotkania skopiliśmy się gównie na dwóch aspektach. Pierwszy stanowiła obsługa MG w różnych konfiguracjach oraz współdziałaniu dwóch sekcji MG w terenie podczas dynamicznych zmian stanowisk. Drugim istotnym elementem spotkania było zapoznanie się z obsługą ręcznej broni przeciwpancernej w postaci różnego typu granatników Panzerfaust oraz wyrzutni rakietowej Panzershreck.