piątek, 27 stycznia 2012

Dwanaście przykazań dla strzelca MG.

Zwölf Gebote für den MG.-Schützen
Dwanaście przykazań dla strzelca MG.

1. Behandle Deine Waffe richtig und pflege się sorgfältig.
    Obchodź się z bronią właściwie i pielęgnuj ją starannie.
2. Lerne vordringlich das Erkennen und Beseitigen von Hemmungen.
    Ucz się natychmiast rozpoznawać i usuwać zacięcia.
3. Bereite Deine Waffe sorgfältig zum Schießen vor.
    Przygotowuj broń starannie do strzelania.
4. Uberprüfe vor dem Schießen Deine Munition.
    Kontroluj przed strzelaniem amunicję.
5. Uberprüfe vor dem Schießen Deine Gurte.
    Kontroluj przed strzelaniem taśmy amunicyjne.
6. Uberprüfe vor dem Schießen besonders Deine Waffe.
    Sprawdzaj broń zwłaszcza przed strzelaniem.
7. Denke an rechtzeitigen Lauf- und Schloß- wechsel.
    Pamiętaj o wymianie lufy i zamka we właściwym czasie.
8. Schütze Deine Waffe gegen Schmutz, Sand und Staub.
    Chroń broń przed brudem, piaskiem i pyłem.
9. Schütze Deine Waffe gegen Kälte und Schnee.
    Chroń broń przed mrozem i śniegiem.
10. Ziele ruhig und mit richtigem Anschlag.
     Celuj spokojnie i we właściwej postawie strzeleckiej.
11. Spare Munition durch gute Feuerzucht.
     Oszczędzaj amunicję przez stosowanie właściwej dyscypliny ogniowej.
12. Halte Deiner Waffe immer die Treue.
     Polegaj na swojej broni.

Opracowano na podstawie H.Dv. 241; 15.9.1944, str. 7.

poniedziałek, 16 stycznia 2012

MG 42 - Rozkładanie

Wyjmowanie zamka

Zaczynamy od otwarcia pokrywy komory zamkowej.

W tym celu należy wcisnąć jej zatrzask

Następnie podnieść pokrywę.

Unosimy donośnik.

Sprawdzamy wnętrze komory zamkowej.

Wciskamy zatrzask tylca.

Obracamy tylec wraz z kolbą.

Ostrożnie wysuwamy tylec wraz ze sprężyną zamkową.
UWAGA! Zamek musi znajdować się w przednim położeniu (nie może być napięty). Lufa nie powinna być wyjęta.

Przesuwamy rączkę zamkową (rękojeść przeładowania) w tylne położenie.

Ostrożnie wyjmujemy zamek z komory zamkowej.

Aby odłączyć rączkę zamkową, należy wysunąć ją poza występ ograniczający jej ruch do tyłu poprzez odpowiednie ustawienie dźwigni.

Następnie obrócić ja w prawo-dół i wyjąć ze szkieletu broni.Wyjmowanie lufy
Jeśli zamek nie został wcześniej wyjęty (nie wykonano przedstawionych wyżej czynności) należy za pomocą rączki zamkowej przesunąć w tylne położenie napinając sprężynę zamkową i zabezpieczyć broń za pomocą bezpiecznika nastawnego.

Wciskamy zatrzask lufy.

Pokrywę mechanizmu wymiany lufy.

Wyjmujemy lufę z osłony. Zimną lufę wyjąć można gołą ręką natomiast gorąca za pomocą rękawicy będącej na wyposażeniu przybornika bodź używając jakiegoś przedmiotu, odcinaka początkowego taśmy, patyka, etc.Demontaż urządzenia wylotowego

Unosimy dźwignię zabezpieczającą i odkręcamy tłumik płomienia.
UWAGA! Wewnątrz tłumika znajduję się luźno umieszczony odrzutnik. Należy uważać aby go nie zgubić.

Trzymając uniesiony do góry zatrzask tłumika płomienia wyjmujemy jarzmo lufy. Podniesienie zatrzasku jest konieczne stanowi on blokadę przed samoczynnym wysunięciem się jarzma ze swojego gniazda.

Wyjmujemy jarzmo w miejscu rozszerzenia się szczeliny w osłonie lufy.Demontaż pokrywy komory zamkowej oraz mechanizmu zasilania

Wciskamy zatrzask pokrywy komory zamkowej.

Podnosimy pokrywę.

Unosimy donośnik.

Ustawiamy donośnik w skrajnym górnym położeniu.

Ustawiamy pokrywę komory zamkowej wraz z donośnikiem prostopadle względem szkieletu broni i następnie wyjmujemy oś łączącą oba elementu ze sobą.

Demontujemy dźwignię napędową mechanizmu przesuwu taśmy. Wciskamy sprężysty zatrzask dźwigni i zsuwamy ją z kołka ustalającego unosząc ja lekko do góry.

Wyczepiamy dźwignię napędowa z jej gniazda w mniejszej dźwigni pośredniej.

Dociskamy a następnie przesuwamy w tylne położenie docisk nabojowy. Po czym unosimy go na zawiasie ku górze.

Unosimy ku górze koniec sprężyny docisku nabojowego i zdejmujemy z kołków dźwignie pośrednią oraz mechanizm przesuwający taśmę nabojową.
UWAGA! Przesuwaki podparte są sprężynami, jeśli są poprawnie osadzone w swoich gniazdach nie powinny wypaść przy wyjmowaniu, Jadnak przy nieumiejętnym manipulowaniu można je łatwo zgubić.Odłączanie kolby od tylca

Wciskamy przycisk zatrzasku kolby – A. Obracamy kolbą lub tylcem – B.

Wysuwamy tylec z kolby.

sobota, 14 stycznia 2012

MG 42 - Podstawowe informacje

Charakterystyka techniczna (według instrukcji z 1944 roku H.Dv. 241)

Masa z dwójnogiem i pasem nośnym 11,6 kg.
Zasięg - z użyciem mechanicznych przyrządów celowniczych 2000 m, z użyciem celownika optycznego w ogniu bezpośrednim 3000 m, w ogniu pośrednim 3500 m.
Szybkostrzelność 25 strzałów na sekundę (1500 strzałów na minutę).

Budowa (wersja wczesna MG 42)

1. Kolba.
2. Zatrzask pokrywy komory zamkowej.
3. Szczerbina - składana położeniu marszowym.
4. Celownik krzywiznowy.
5. Podstawa celownika wraz ze założonym za nią przeziernikiem do strzelań przeciwlotniczych.
6. Osłona lufy.
7. Podstawa do mocowania celownika do strzelań przeciwlotniczych (muszki kołowej).
8. Muszka - składana w położeniu marszowym.
9. Blokada tłumika płomienia zapobiegająca jego odkręceniu się.
10. Tłumik płomienia wewnątrz, którego mieści się komora wzmacniania odrzutu lufy i odrzutnik.
11. Dwójnóg.
12. Lufa.
13. Zaczep dwójnogu - element występujący tylko we wczesnej odmianie MG 42.
14. Dźwignia wymiany lufy.
15. Taśma amunicyjna.
16. Język spustowy.
17. Rękojeść - w jej górnej części znajduje się przetykowy bezpiecznik.
18. Rękojeść napinacza zamka. Element występujący w takim kształcie jak na schemacie tylko we wczesnej odmianie MG42. Druga, późniejsza i częściej stosowana, wersja rękojeści napinania zamka posiada dwuramienna, obrotową dźwignię w kształcie litery "T", która ułatwia odryglowywanie broni.