piątek, 27 stycznia 2012

Dwanaście przykazań dla strzelca MG.

Zwölf Gebote für den MG.-Schützen
Dwanaście przykazań dla strzelca MG.

1. Behandle Deine Waffe richtig und pflege się sorgfältig.
    Obchodź się z bronią właściwie i pielęgnuj ją starannie.
2. Lerne vordringlich das Erkennen und Beseitigen von Hemmungen.
    Ucz się natychmiast rozpoznawać i usuwać zacięcia.
3. Bereite Deine Waffe sorgfältig zum Schießen vor.
    Przygotowuj broń starannie do strzelania.
4. Uberprüfe vor dem Schießen Deine Munition.
    Kontroluj przed strzelaniem amunicję.
5. Uberprüfe vor dem Schießen Deine Gurte.
    Kontroluj przed strzelaniem taśmy amunicyjne.
6. Uberprüfe vor dem Schießen besonders Deine Waffe.
    Sprawdzaj broń zwłaszcza przed strzelaniem.
7. Denke an rechtzeitigen Lauf- und Schloß- wechsel.
    Pamiętaj o wymianie lufy i zamka we właściwym czasie.
8. Schütze Deine Waffe gegen Schmutz, Sand und Staub.
    Chroń broń przed brudem, piaskiem i pyłem.
9. Schütze Deine Waffe gegen Kälte und Schnee.
    Chroń broń przed mrozem i śniegiem.
10. Ziele ruhig und mit richtigem Anschlag.
     Celuj spokojnie i we właściwej postawie strzeleckiej.
11. Spare Munition durch gute Feuerzucht.
     Oszczędzaj amunicję przez stosowanie właściwej dyscypliny ogniowej.
12. Halte Deiner Waffe immer die Treue.
     Polegaj na swojej broni.

Opracowano na podstawie H.Dv. 241; 15.9.1944, str. 7.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz