poniedziałek, 20 maja 2013

Majowe spotkanie


W ostatni weekend znów się spotkaliśmy. Tym razem na terenie Wielkopolski.
Staraliśmy się nie próżnować. Zaczęliśmy od ćwiczeń związanych z trybami otwarcia ognia w ramach działania drużyny. Ważna jest w tym wypadku synchronizacja działań poszczególnych osób oraz sprawne i szybkie wykonywanie poleceń. Każdy uczestnik takiego procesu powinien wiedzieć co się dzieje i jak należy się zachować. Staramy się nie wykonywać tego "na pamięć" ale dynamicznie odnajdywać w sytuacji. Wszystko odbywa się w oparciu o historyczne regulaminy.

Rozwijaliśmy również umiejętność prowadzenia obserwacji i określania odległości w terenie. W tym celu wykorzystaliśmy oryginalny, epokowy sprzęt - lornetę nożycową i dalmierz. Ćwiczenia przeprowadziliśmy na historycznym przyczółku mostowym. Na zdjęciach w tle widać współczesną przeprawę. Po starej zostały tylko przyczółki mostowe na obu brzegach rzeki.


Kolejnym punktem programu była obsługa historycznej broni*. Jej rozkładanie i składanie zgodnie z wytycznymi z instrukcji. Nie zapomnieliśmy również o przypomnieniu zasad bezpieczeństwa.


Na koniec, chętni mogli wejść na wieżę obserwacyjną. Zmierzyć się z ewentualnym lękiem wysokości i podziwiać wspaniałą panoramę okolicy.


* Informacja - wyjaśnienie, dla wszystkich fanów teorii spiskowych. Wszelkie użyte podczas naszego spotkanie przedmioty, które mogą budzić kontrowersje, są posiadane legalnie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz