piątek, 2 marca 2012

CD tłumaczenia H.Dv 130/9 Sposoby Waki oraz ich znaczenie


SPOSOBY WALKI ORAZ ICH ZNACZENIE1.       Piechota   w  a t a k u kieruje na wroga nieustający ogień w celu jego rozbicia, przedarcia się na  tyły i ostatecznie zniszczenia przeciwnika .

S u k c e s  a t a k u  p i e c h o t y  o p i e r a   s i ę   n a   j e j   d u c h u   b o j o w y m.

Oczekiwanie  na pomoc innych rodzajów broni nie może być powodem osłabienia woli walki piechoty.

Także kiedy  musi zrezygnować ze wsparcia innej broni, w gwałtownym starciu w ciemnościach i złej pogodzie ochoczo nacierającej swą własną siłą piechocie przypada sukces.

Wykorzystanie sytuacji, osobisty przykład, odwaga i zapał, ale często też podstęp i przebiegłość mogą przynieść liczebnie mniejszemu oddziałowi wielkie zwycięstwo.

2.       K o n t a k t w ataku zawsze należy do najbardziej naprzód prących oddziałów bez oglądania się na nieco zostających w tyle sąsiadów. Ubezpieczanie skrzydeł należy do postępujących nieco z tyłu pododdziałów.

3.       Słabnącego wroga należy aż po jego całkowite unicestwienie ś c i g a ć. Bez względu na trudy i sąsiadów piechota prze ostro na wroga. Ogniem i  ponawianymi  uderzeniami nie daje mu wytchnienia.

4.       O b r o n a  opiera się na  silnym planowo prowadzonym  ogniu wszelkiej broni. W tym czasie cały asortyment uzbrojenia  piechoty używany jest ze wzmożoną intensywnością. Wykorzystanie terenu, umocnienia oraz maskowanie przeciw lądowej i powietrznej obserwacji zyskują na znaczeniu.

Atakujący przeciwnik powinien być wzięty pod ogień wszelkiego uzbrojenia w ten sposób aby uległ rozbiciu, lub przy najmniej osłabł na tyle  by musiał przyjąć walkę kontaktową  w krótkim dystansie.

N i e z ł o m n a  wo l a  u t r z y m a n i a   s t a n o w i s k  o r a z   w i a r a  w e  w s p a r -    c i e   k o n t r u d e r z e n i e m  p r z e z  w ł a s n e   r e z e r w y   d a j ą   s i ł y   n a w e t    w   n a j c i ę ż s z y m   o g n i u   n i e p r z y j a c i e l a  d o   w y t r w a n i a   n a   p o-

s t e r u n k u.

5.       Także w czasie odwrotu należy prowadzić  niezbędne działania odpierające w myśl zasad obronny .   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz